Ubiór jako wyraz przynależności do grupy społecznej

Ubiór w życiu człowieka zawsze odgrywał dość istotną rolę. Ubranie, oprócz podstawowego zadania, może pełnić wiele różnych ról. Dzięki niemu można określać samego siebie. Może to być określenie statutu społecznego, naszych poglądów czy przynależności do określonej grupy społecznej. Grupy społeczne, inaczej mówiąc – subkultury, charakteryzują się dużym przywiązywaniem uwagi do stroju. Strój ma być charakterystyczny i określający mocno przynależności do określonej grupy. Do subkultur przynależą przede wszystkim osoby młode, które chcą bardzo epatować własnymi poglądami wobec wszystkich wkoło. Ubiór w tym wypadku jest najprostszą a zarazem najlepszą metodą na to. Każda z grup społecznych posiada charakterystyczne cechy ubioru, dzięki którym jest rozpoznawalna dla większości otoczenia. Choć na pierwszy „rzut oka” wydaje się, że ludzie ubrani w określanym stylu wyglądają bardzo podobnie to jednak każdy ma swój indywidualny styl zachowany oczywiście w duchu danej subkultury. Dla młodych ludzi jest to bardzo ważne, ponieważ mogą zachować swój indywidualizm ale czują się związani z określoną grupą społeczną, najczęściej swoich rówieśników o podobnych poglądach do niego. Dlatego też, dla wszystkich młodych osób ubiór jest tak bardzo ważny. Z wiekiem staje się istny ale z innego już względu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.